Kroppen som motiv, gennem croquis tegning, tegnefilm tegning og modellering, har altid haft min interesse.


Og det er med stor kærlighed til kroppen, at jeg med begejstret nysgerrighed og fascination, søger at gengive den i mine figurer af ler og bronze.


Det er afgørende for mig at forstå og afkode den rent fysiske, mekaniske del i form af anatomien - samspillet mellem skelet, muskler og sener, skiftende efter kroppens stilling, og det udtryk det giver. Kroppen er som et landskab, og et samspil mellem retninger, kurver og geometriske figurer til stadig udforskning.


Selve udtrykket søger jeg i den tilstand en given stilling udstråler; styrke, sårbarhed, glæde, alvor, ro - følelser de fleste vil kunne genkende hos sig selv.


Ler har vist sig for mig at være den idéelle udtryksform; øjets observationer, der fortolkes og overføres direkte gennem fingrenes tryk i leret. Rent og ærligt og forstærket af lerets grovhed eller finhed, farve og brænding.


Endelig søger jeg altid i figuren at opnå et skulpturelt udtryk, der hæver sig over motivet. Gerne forenklet men uden at gå på kompromis med den skønhed enhver krop udstråler.

Pia Hutters